TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

24 september 2019

2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-8.jpg 207 KB

Sinds 2014 beslissen de inwoners van district Antwerpen wat de prioriteiten zijn en welke plannen gerealiseerd worden. District Antwerpen besloot om jaarlijks 10 % van haar budget door de burgers te laten invullen. Inwoners van Antwerpen kunnen een project indienen. Elk jaar worden zo een 80-tal projecten gerealiseerd.

Er werden in een eerste fase door de burgers 12 thema’s geselecteerd. Voor elk thema werd een budget bepaald. Eén van de thema’s is huiswerkbegeleiding. Hiervoor werd 103 899 euro gebudgetteerd.

Daarop ging TeacherOnline graag in en diende het dossier in. Dit werd goedgekeurd zodat jouw stem het verschil kan maken voor niet minder dan 50 leerlingen.

2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-4.jpg 25,1 KB

2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-7.jpg 8,54 KB
 

Waarom doen we mee?

2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-1.jpg 104 KB

Bij TeacherOnline is onze missie ‘elk kind de beste ondersteuning geven om een gekozen studierichting succesvol te doorlopen.’We vinden dat zo veel mogelijk kinderen hiertoe de kans moeten krijgen. Voor een eerste deelname willen we 50 leerlingen (van het district Antwerpen) gratis helpen en 50 000 minuten gratis huiswerkbegeleiding voorzien in 2020.

We zien dat er reeds een groot aantal projecten opgestart zijn om huiswerkbegeleiding aan te bieden op de traditionele face-to-face manier. We willen ook een online alternatief aanbieden.

Waarin is ons project uniek?


2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-9.jpg 183 KB

Met dit online alternatief zullen leerlingen op gelijk welk moment hulp kunnen aanbieden, online via de computer of tablet zonder dat ze zich moeten verplaatsen en dit door professionele leerkrachten. Hiermee proberen we de drempel te verlagen om de stap te zetten naar huiswerkhulp.

Hoe kun je 50 leerlingen helpen?


2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-6.jpg 546 KB

Via deze link kun je stemmen op ons project van TeacherOnline zodat 50 leerlingen in 2020 gratis bijles en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

Jullie stem is belangrijk en telt mee in de selectie van de projecten. Je moet van het district Antwerpen zijn om te mogen stemmen.

En er is nog meer …

Burgerbegrotingfestival


2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-11.jpg 24,4 KB


Op zondag 13 oktober 2020 wordt er een hele zondag uitgetrokken voor het Burgerbegrotingfestival. Tijdens deze bijeenkomst kies jij, samen met andere bewoners, welke projecten het komende jaar geld ontvangen. Zo laat jij weten welke projecten jij belangrijk vindt in en voor Antwerpen.

Hoe gaat het Burgerbegrotingfestival in zijn werk?


2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-3.jpg 452 KB

Enkel wie vooraf is ingeschreven, kan meedoen aan een ronde. Samen met andere bewoners discussieer je in kleine groepjes en per thema over de projecten. Je moet de volledige ronde (2 thema’s) afwerken om je deelname geldig te maken. Een ronde duurt ongeveer 2 uur.

Elke tafel kiest 5 projecten per thema. De hele tafel moet het eens zijn met de beslissing van de tafel. Begeleiders tellen de scores van alle tafels op en kijken welke projecten binnen het budget van dat thema passen.

Op het einde van de ronde wordt het resultaat meegedeeld.

Wil je nog meer weten over de burgerbegroting, bekijk dan deze video.

Over TeacherOnline


2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-12.jpg 75 KB


TeacherOnline
biedt je kind, in samenwerking met professionele leerkrachten, de nodige ondersteuning. Zo worden goede resultaten, het opbouwen van zelfvertrouwen en een succesvolle studie opnieuw een haalbare kaart. TeacherOnline werkt, zoals de naam al verraadt, online. Dus geen tijd verliezen met verplaatsingen, geen spitsstress en je kind blijft in de vertrouwde omgeving.

Enkele antwoorden op vragen


Wie komt in aanmerking voor de gratis huiswerkhulp?

Vermits dit een initiatief is van District Antwerpen komen enkel de inwoners van het district in aanmerking. Ons dossier bevatte de juiste selectiecriteria om goedgekeurd te worden. Uiteraard houden we andere steden op onze radar om eventueel aldaar kans te maken op subsidies. Spot jij een kans, laat het ons weten.

Kan ik nu al huiswerkhulp krijgen?

Ja, via leerhulp die je inplant op ons platform, kun je huiswerkbegeleiding aankopen. We streven ernaar om die huiswerkhulp in 2020 nog sneller aan te bieden zonder inplanning.

Als ik nu al huiswerkhulp volg, kan ik dan overschakelen op gratis huiswerkhulp?

Jazeker, je zult je account kunnen opwaarderen met gratis sessie van de ‘Burgerbegroting’.

Wat gaan jullie met het geld doen?

Het geld wordt enkel gebruikt op basis van gemaakte onkosten. In ons geval hoofdzakelijk het betalen van vrijwilligersvergoedingen aan leerkrachten en bijdragen op basis van de deeleconomie. We moeten sowieso onze kosten bewijzen aan het district Antwerpen.

Wat heb ik nodig om online huiswerkhulp te volgen?

2019-09-24-teacheronline-gratis-huiswerkbegeleiding-dankzij-jouw-stem-2.jpg 56 KB


  • Een computer of tablet met een webcam.
  • Windows, MacOS, iOS of Android.
  • Safari of Chrome als webbrowser.
  • Een goede internetverbinding.
  • Een rustige ruimte.
  • Optioneel een smartphone om gemakkelijk foto’s te maken van het lesmateriaal.

Waarin verschilt het project met de andere ingediende projecten?

Ons project verschilt met de andere projecten dat we inclusiever zijn omdat je niet naar een ‘cultureel centrum’ moet gaan of ‘lid moet zijn van een sportclub’ of tot een ‘school’ moet behoren om mee te doen.

Deze face-to-face benadering heeft zeker hun waarde en moet blijven bestaan maar we vinden dat er ook plaats is voor een online alternatief. De technologie die we inzetten voor ‘entertainment’ kan even goed ingezet worden voor huiswerkhulp.

Anderzijds moet je wel over de nodige technologie beschikken maar we merken dat meer en meer leerlingen hiertoe toegang hebben en dat de drempel steeds lager wordt.

Via TeacherOnline bieden we een modern, ‘online’ alternatief.

UPDATE


Uiteindelijk kon TeacherOnline het gevraagde budget via de burgerbegroting niet toegekend krijgen omdat er heel veel initiatieven mee deden en we de eindstemming niet haalden. We wensen alle uitgekozen initiatieven veel succes en we hopen dat ze veel leerlingen kunnen helpen om succesvol te zijn.
The Mountain, TeacherOnline.

Bijles

Bijles via een online platform
Door een community van ervaren leerkrachten

Online video en samenwerking zonder installatie
Snel en flexibel boeken zonder blijvende verplichting
Grote keuze aan vakken
Zelf kiezen welke leerkrachten je helpen

Op TeacherOnline kunnen leerlingen van het lager, middelbaar en volwassenenonderwijs les volgen bij ervaren leerkrachten, coaches en mentors.

Huiswerkhulp (gratis)

Huiswerkorganisaties breiden hun lokale aanwezigheid uit met een online platform

Online video en samenwerking zonder installatie
Agenda en boekingen van begeleiders
Leerlingen worden direct geholpen
Geïsoleerd platform voor elke organisatie

Via TeacherOnline kunnen huiswerkbegeleiders van huiswerkorganisaties leerlingen naast hun lokale aanwezigheid ook online helpen.

Recente blogartikels