Over TeacherOnline

TeacherOnline is een vereniging zonder winstoogmerk met als missie:

TeacherOnline wil ervoor zorgen dat elke student door persoonlijke begeleiding en coaching zijn of haar studies met succes kan beëindigen.

Dit bereiken we door onze unieke samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB’s, scholen en huiswerkorganisaties.

Momenteel helpen we leerlingen door een schakel te zijn tussen studenten basisonderwijs, secundair, hoger of volwassenenonderwijs die een leerkracht zoeken en leerkrachten die les willen geven op ons platform.

Hoe willen we onze missie verwezenlijken?

We geloven heel sterk in het inzetten van technologie. Niet om de leerkracht te vervangen maar om de leerkracht te versterken. Om logistieke problemen en planningsproblemen op te lossen en om communicatie te vereenvoudigen tussen alle partijen die instaan voor het onderwijs van kinderen: scholen, leerkrachten, ouder en de studenten zelf.

Wij geloven dat elk kind mits de juiste begeleiding zijn of haar doel op studievlak kan bereiken. Onvrijwillige reoriëntatie van een studierichting hoeft helemaal niet te gebeuren. Met de nodige begeleiding kan iedereen zich een vakgebied eigen maken. Zowel als het gaat over het afwerken van een studierichting in lager, middelbaar of hoger onderwijs of als het gaat over een volwassene die een taal of een andere vaardigheid wil aanleren.

Onze diensten

Onze diensten bestaan vandaag vooral uit het begeleiden van studenten in lager en middelbaar onderwijs en in het aanleren van een taal. In ruil voor deze diensten zijn we genoodzaakt om een financiële bijdrage te vragen aan de ouders of de studenten om onze werkingskosten van de vereniging te dekken.

In België steunen we vooral op het mechanisme van de deeleconomie om de leerkrachten te vergoeden voor gegeven 1-op-1 bijlessen. We zijn een erkend platform voor de deeleconomie door het Ministerie van Financiën.

Het besteden van inkomsten

TeacherOnline wil haar inkomsten 100 % besteden aan investeringen in de verbetering van het leerproces, met andere woorden in het verbeteren van onze processen en ons platform, het testen van vernieuwende manieren om studenten te helpen en het daadwerkelijk dagelijks helpen van de studenten.

Op zoek naar sponsoring

Om onze prijzen te drukken zijn we voortdurend op zoek naar financiële sponsors, die in ruil voor merkbekendheid op ons platform ons financiëel willen helpen. Indien je geïnteresseerd bent om je schouders onder dit initiatief te zetten, contacteer ons via dit contactformulier.

Onze officiële gegevens

TeacherOnline vzw
Hospitaalplein 22
2018 Antwerpen
avg@teacheronline.be
+32 484 111100

Dimitri.

Mede-oprichter TeacherOnline

Bijles

Bijles via een online platform
Door een community van ervaren leerkrachten

Online video en samenwerking zonder installatie
Snel en flexibel boeken zonder blijvende verplichting
Grote keuze aan vakken
Zelf kiezen welke leerkrachten je helpen

Op TeacherOnline kunnen leerlingen van het lager, middelbaar en volwassenenonderwijs les volgen bij ervaren leerkrachten, coaches en mentors.

Huiswerkhulp (gratis)

Huiswerkorganisaties breiden hun lokale aanwezigheid uit met een online platform

Online video en samenwerking zonder installatie
Agenda en boekingen van begeleiders
Leerlingen worden direct geholpen
Geïsoleerd platform voor elke organisatie

Via TeacherOnline kunnen huiswerkbegeleiders van huiswerkorganisaties leerlingen naast hun lokale aanwezigheid ook online helpen.

Recente blogartikels - 2 nieuwe