Privacyverklaring

1. Inleiding

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is voor TeacherOnline van het hoogste belang.

In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

We wensen je duidelijk te informeren over hoe we binnen onze organisatie zorg dragen voor je gegevens.

TeacherOnline kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 26 januari 2020.

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op agv@teacheronline.be.

We raden je aan om deze privacyverklaring, en ook de gedragscode en de gebruiksvoorwaarden grondig te lezen alvorens gebruik te maken van onze diensten.

2. Privacyverklaring

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

TeacherOnline vzw
Hospitaalplein 22
2018 Antwerpen
avg@teacheronline.be
+32 484 111100

K.B.O.-nummer 0704.631.952

Deze geldt voor de volgende websites, TeacherOnline genoemd in deze verklaring:

Door het op deze websites verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt

Op teacheronline onderscheiden we devolgende categoriën van gebruikers:

 1. Categorie bezoeker zonder registratie

  Een groot deel van de informatie op de websites is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor alle bezoekers gebruiken we cookies en lokale opslag om onze website correct te laten functioneren.

  Van gebruikers zonder registratie verzamelen we op de website informatie op een interactieve manier die we gebruiken voor product verbetering en lead generatie. De verzamelde informatie wordt bijgehouden op basis van een cookie en laat de gebruiker het volgende toe.

  • Online te kijken of bijles voorhanden is.
  • Een vraag te stellen.
  • Een registratie te doen van een bedrijf of een school.

  We verzamelen de volgende informatie bij het kijken of bijles voorhanden is

  • Onderwijsniveau
  • Studierichting
  • Studiejaar
  • Geïnteresseerde studiegebieden

  We verzamelen de volgende informatie bij het stellen van vragen

  • Voornaam
  • Onderwijsniveau van studiebegeleiding naar waar je op zoek bent
  • Geïnteresseerde studiegebieden
  • Telefoonnummer voor contact
  • E-mailadres voor contact
  • De vraag zelf

  We verzamelen de volgende informatie bij het registreren van een school of bedrijf

  • Naam
  • Adres
  • Website
  • Onderwijsniveau en aangeboden studierichting
  • Voornaam en achternaam van contact
  • Telefoonnummer voor contact
  • E-mailadres voor contact

 2. Categorie nieuwsbrief ouder

  Je kunt je inschrijven voor een nieuwsbrief voor ouders. Bij inschrijving op de nieuwsbrief kunnen we je persoonlijk contacteren. Daarbij vragen we de volgende informatie. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan ander gebruik van de website.

  • E-mailadres: via dit email adres vragen we je ook de inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen (opt-in).
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Extra bedenkingen
  • Onderwijsniveau van studiebegeleiding naar waar je op zoek bent
  • Geïnteresseerde studiegebieden
  • Optie om de email te gebruiken voor marketing doeleinden.
 3. Categorie nieuwsbrief leerkracht

  Je kunt je inschrijven voor een nieuwsbrief voor leerkrachten. Bij inschrijving op de nieuwsbrief kunnen we je persoonlijk contacteren. Daarbij vragen we de volgende informatie. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan ander gebruik van de website.

  • E-mailadres: via dit email adres vragen we je ook de inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen (opt-in).
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Extra bedenkingen
  • Onderwijsniveau van studiebegeleiding dat je wil geven
  • Geïnteresseerde studiegebieden
  • Geïnteresseerd om mee te doen aan tests
  • Optie om de email te gebruiken voor marketing doeleinden.
 4. Categorie nieuwsbrief school

  Je kunt je inschrijven voor een nieuwsbrief voor een school. Bij inschrijving op de nieuwsbrief kunnen we je persoonlijk contacteren. Daarbij vragen we de volgende informatie. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan ander gebruik van de website.

  • Naam
  • Adres
  • Website
  • Onderwijsniveau en aangeboden studierichting
  • Voornaam en achternaam van contact
  • Telefoonnummer voor contact
  • E-mailadres voor contact: via dit e-mailadres vragen we je ook de inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen (opt-in).
 5. Categorie gebruiker

  Om toegang tot TeacherOnline te krijgen, vragen we je te registreren en om persoonlijke informatie te geven

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Hoe je op TeacherOnline wil participeren
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • E-mailadres: via dit email adres vragen we je de gebruiker te bevestigen. Paswoord
  • Telefoonnummer voor contact
  • Verklaring dat bovenvermelde gegevens correct zijn.
  • Verklaring dat je de algemene voorwaarden, de gedragscode en de privacyverklaring gelezen hebt.
  • Avatar: dit is een getekende avatar; het is niet wenselijk om hier een foto te voorzien.
 6. Categorie ouder gebruiker

  Van ouders ingeschreven op TeacherOnline bewaren we volgende extra gegevens (bovenop de categorie gebruiker)

  • Adresgegevens
  • Betalingsgegevens (credit kaart of IBAM bank rekeningnummer)
 7. Categorie leerkracht gebruiker

  Van leerkrachten ingeschreven op app.teacheronline.be bewaren we volgende extra gegevens (bovenop de categorie gebruiker)

  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Facturatiegegevens (SEPA bank rekeningnummer)
  • Ondernemingsnummer en naam van de onderneming, indien van toepassing.
  • Gegevens nodig voor deelname aan de deeleconomie, indien van toepassing.
  • aangeboden vakken
 8. Categorie leerling gebruiker

  Leerlingen gebruiken de gezinsaccount, op app.teacheronline.be. We vragen om dit te doen onder toezicht van de ouder. De communicatie gebeurt voor leerlingen onder de 16 jaar steeds via de ouder. We vragen aan de ouder om van een kind de volgende gegevens te verstrekken

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Studierichting
  • School
  • Leerjaar
  • Geïnteresseerde vakken
  • E-mailadres: indien wenselijk, de leerling ouder is dan 16 of de ouder de toelating geeft.
  • Telefoonnummer: indien wenselijk, de leerling ouder is dan 16 of de ouder de toelating geeft.
  • TeacherOnline verwerkt gegevens tijdens het volgen van online bijlessen: datum van de bijles, onderwerp van de bijles, hulpmiddelen (documenten, foto's studiemateriaal), chatgesprek, videogesprek, verslag van de bijles, evaluatie van de bijles.
 9. Categorie gebande gebruiker

  Om malafide gebruikers te herkennen na het stoppen van hun account op TeacherOnline (waarbij alle gegevens gewist worden), houdt TeacherOnline een lijst bij met e-mailadressen van geschorste of gebande gebruikers. Dit e-mailadres wordt versleuteld door een niet omkeerbaar algoritme, waardoor we de e-mailadressen zelf niet kunnen achterhalen maar wel kunnen testen of bij registratie een e-mailadres reeds op de lijst van gebande gebruikers staat en deze toegang te weigeren op het platform.

 10. Categorie 'geld-terug gevraagd' gebruiker

  Van gebruikers die hun geld terug gevraagd hebben wordt volgende informatie bijgehouden:

  • Voornaam
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres

1.1.1 Sociale media

TeacherOnline beschikt over bedrijfspagina’s op o.a. LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter om je te informeren over onze diensten, actuele topics, events, en dergelijke. Je bent vrij om TeacherOnline wel of niet te volgen via deze sociale media.

1.2 Verzamelde gegevens

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We maken gebruik van open data (zoals schooldata), om het werken met ons platform te vereenvoudigen.

1.3 Cookies

De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking

2.1. Algemene doeleinden

TeacherOnline zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken

 1. Categorie bezoeker zonder registratie

  Het verzorgen en verbeteren van onze website en het maken van statistieken, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van TeacherOnline om haar websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

  Contact opnemen om vragen te beantwoorden, met als rechtsgrond het belang om onze gebruikers correct te informeren.

  Het registreren van scholen of bedrijven, met als rechtsgrond de vraag van het toesturen van informatie.

 2. Categorie nieuwsbrief ouder

  Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, uitnodigingen, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

 3. Categorie nieuwsbrief leerkracht:

  Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, uitnodigingen, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

 4. Categorie nieuwsbrief scholen

  Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, uitnodigingen, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

 5. Categorie gebruiker

  Het beheer van jouw account op TeacherOnline met het oog op het gebruik van onze diensten op onze website, je op de hoogte brengen van gebeurtenissen op de website die je aanbelangen, je op de hoogte brengen van veranderingen van onze diensten en de werking van de site, met als rechtsgrond de uitvoering van een dienst die jij hebt aangevraagd.

 6. Categorie ouder gebruiker

  De levering en facturatie van onze diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd, op basis van de gebruiksvoorwaarden en de gedragscode.

 7. Categorie leerkracht gebruiker

  De levering, facturatie, het leveren en betalen van diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou aangeboden werd, op basis van de gebruiksvoorwaarden en de gedragscode, een vrijwilligersovereenkomst en een cessie-overeenkomst van auterusrechten of een dienstverlenersovereenkomst en een cessie-overeenkomst van auterusrechten.

 8. Categorie leerling gebruiker

  Het aanbieden van onze diensten op basis van de door de ouder ingegeven informatie en overeengekomen diensten op basis van de gebruiksvoorwaarden en de gedragscode. Om de dienst van de leerkracht aan de leerling te laten verlopen geven we in het geval van een online bijles sessie persoonsgegevens door aan een leerkracht met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door de ouder gevraagd werd. We eisen aan de betrokken leerkrachten een geheimhoudingsplicht en de pricipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te respecteren. Gegevens die de leerkracht kan zien in het geval van een geboekte sessie.

  • Voornaam
  • Naam
  • School
  • Richting
  • Leerjaar
  • Geslacht
  • Avatar: dit is een getekende avatar; het is niet wenselijk om hier een foto te voorzien.

 9. Categorie verbannen gebruiker

  Het weigeren van toegang aan gebruikers die eerder geschorst werden bij het overtreden van de TeacherOnline gedragscode of voorschriften.

 10. Categorie 'geld-terug gevraagd' gebruiker

  Van gebruikers die hun geld terug gevraagd hebben wordt informatie bijgehouden om hun te herkennen, met als rechtsgrond het tegengaan van fraude.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

2.3 Gebruik van TeacherOnline door kinderen onder de 16 jaar

TeacherOnline werkt via een gezins-account.

Het gebruik van TeacherOnline door kinderen onder de 16 jaar moet steeds gebeuren onder toezicht van een ouder.

Bij het aanmaken van een account en het uitvoeren van de betaling wordt nagekeken of de ouder meerderjarig is.

De ouder mag enkel zijn eigen kinderen of de kinderen waar hij/zij voogdij over heeft toevoegen aan het gezins-account.

De e-mailcommunicatie binnen het gezins-account voor kinderen onder de 16 jaar gebeurt steeds via de het e-mail adres van de ouder. TeacherOnline houdt geen e-mailadressen bij van leerlingen onder de 16 jaar zonder expliciete toestemming van de ouder.

2.4. Direct marketing & Sponsoring

De persoonsgegevens van categorie nieuwsbrief ouder en categorie nieuwsbrief leerkachten kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht, of een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar avg@teacheronline.be.

In de reguliere communicatie naar de categorie gebruiker, categorie gebruiker ouder, catogerie gebruiker leerkracht en categorie gebruiker leerling, i.v.m. met de algemene doeleinden hierboven beschreven, kan eveneens vermelding gemaakt worden van onze sponsors. Hier is geen opt-out voor mogelijk. Enkel je gebruiker schrappen van onze diensten, kan het vermelden van sponsors en ook deze reguliere communicatie stoppen.

2.5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

TeacherOnline zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, ruilen, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, ...).
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. server, ...).
 • Het verzorgen van video-chat.
 • Het verzorgen van push notification services.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van analyse van tekst- en beeldmateriaal om de suggestief of expliciet materiaal te detecteren dat in strijd is met onze gedragscode (zoals bijvoorbeeld analyse op expliciet naakt en seksuele activiteit - beiden verboden).
 • Het verzorgen van financiële verrichtingen via credit card.
 • Het verzorgen van SEPA direct debit.
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp, ConvertKit).
 • Het bestuderen van de efficiëntie van de online bijles aangeboden op de website.
 • Het uitvoeren van enquêtes (Survey Sparrow).
 • Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  2.6. Wettelijke vereisten

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat TeacherOnline jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. TeacherOnline zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

  Artikel 3 – Duur van de verwerking

  3.1 Algemene verwerking

  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de TeacherOnline en jouzelf. Zo bewaren we je gegevens niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik (enkel categorie gebruiker) of beëindiging van de samenwerking (categorie gebruiker ouder, categorie gebruiker leerkracht of categorie gebruiker leerling), behalve voor gegevens in functie van de boekhouding (7 jaar) en de categorie verbannen gebruiker.

  3.1 Verwerking bij het stopzetten

  Bij het stopzetten van diensten worden de gegevens, met uitzondering van de gegevens die we wettelijk moeten bewaren, definitief verwijderd en kunnen deze niet teruggezet worden.

  Bij het opnieuw afnemen van een dienst na de stopzetting, is het niet mogelijk om de wettelijk bewaarde gegevens (zoals bijvoorbeeld facturen) terug te linken naar de nieuwe account.

  3.1 Verwerking bij het pauzeren

  Bij het pauzeren van diensten blijven de gegevens bewaard voor een termijn van 5 jaar. TeacherOnline zal de eigenaar van de account regelmatig op de hoogte houden hierover.

  3.2 Backup en replicatie van gegevens

  Na 1 maand verdwijnen veranderde en verwijderde gegevens ook automatisch uit onze back-up systemen.

  Artikel 4 – Jouw rechten

  Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

  Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Bijna alle gegevens kan je zelf op TeacherOnline verbeteren of aanvullen.

  Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

  Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kun je vragen om deze verwerking te stoppen.

  Tevens kun je bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde van jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van jezelf direct aan een andere partij.

  Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kun je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag.

  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

  Er wordt tot slot geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

  Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

  5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

  TeacherOnline gebruikt beveiligde web-technologie, encryptie en authenticatie om haar IT-systemen zo veilig mogelijk te maken.

  TeacherOnline slaat geen paswoorden op van haar gebruikers. Paswoorden worden versleuteld met een Bcrypt algoritme en kunnen niet achterhaald worden.

  5.2. In geen geval kan TeacherOnline aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  5.3. Je dient zelf te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet-toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

  5.4. Je dient je ook te houden aan de gedragscode.

  Artikel 6 – Toegang door derden

  6.1. Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers, vrijwilligers, deelnemers in de deeleconomie of dienstverleners.

  6.2. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, vrijwilligers of dienstverleners en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

  Artikel 7 – Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  contact(at)adp-gba.be

  Artikel 8 – Cookies

  8.1. Wat zijn cookies?

  TeacherOnline gebruikt op haar websites cookies, lokale opslag en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op jouw computer of toestel worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren. TeacherOnline gebruikt cookies om:

  Cookies kunnen zowel door TeacherOnline als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

  8.2. Welke soorten cookies gebruiken we?

  Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kunt gebruiken.

  Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

  Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden, met name Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op:
  https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

  8.3. Toestemming en beheer van cookies

  Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van de cookies op onze website(s). Je kunt op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kunt je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kunt je vinden op
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de TeacherOnline websites niet goed meer functioneren.

  3 Varia

  Graag informeren we je over volgende onderwerpen:

  Gedragscode

  TeacherOnline heeft een duidelijke gedragscode voor haar gebruikers. Deze is publiek beschikbaar. Deze vind je onder gedragscode op deze website.

  Reclame

  Teacheronline laat geen reclame toe binnen de schermen van de TeacherOnline applicatie (TeacherOnline) waar leerlingen toegang tot hebben.

  Sponsoring

  TeacherOnline doet beroep op sponsors. De communicatie naar de ouders kan logo's en merknamen bevatten van de sponsors.