Sur TeachOnline

TeacherOnline is een vereniging zonder winstoogmerk met als missie:

“ TeacherOnline asbl souhaite s'assurer, en collaboration avec les parents et les enseignants, que chaque enfant puisse réussir l'étude choisie grâce à un accompagnement et un coaching individuels.

Ceci en collaboration avec des étudiants, des parents, des enseignants, des écoles ou des entreprises. ”

Op dit moment doen we dit door een schakel te zijn tussen studenten basisonderwijs, secundair, hoger of volwassenenonderwijs die een leerkracht zoeken en leerkrachten die les willen geven op ons platform.

Hoe willen we onze missie verwezenlijken?

We geloven heel sterk in het inzetten van technologie. Niet om de leerkracht te vervangen maar om de leerkracht te versterken. Om logistieke problemen en planningsproblemen op te lossen en om communicatie te vereenvoudigen tussen alle partijen die instaan voor het onderwijs van kinderen: scholen, leerkrachten, ouder en de studenten zelf.

Wij geloven dat elk kind mits de juiste begeleiding zijn doel op studievlak kan bereiken. Met andere woorden dat onvrijwillige reoriëntatie van een studierichting helemaal niet hoeft te gebeuren. En dit met de nodige begeleiding zodat iedereen zich een vakgebied eigen kan maken. Dit zowel als het gaat over het afwerken van een studierichting in lager, middelbaar of hoger onderwijs of als het gaat over een volwassene die een taal of een andere vaardigheid wil aanleren.

Onze diensten

Onze diensten bestaan vandaag vooral uit het begeleiden van studenten in lager en middelbaar onderwijs en in het aanleren van een taal. In ruil voor deze diensten zijn we genoodzaakt om een financiële bijdrage te vragen aan de ouders of de studenten om onze werkingskosten van de vereniging te dekken.

In België steunen we vooral op het mechanisme van de deeleconomie om de leerkrachten te vergoeden voor gegeven 1-op-1 bijlessen. We zijn een erkend platform voor de deeleconomie door het Ministerie van Financiën.

Het besteden van inkomsten

TeacherOnline wil haar inkomsten 100 % besteden aan investeringen in de verbetering van het leerproces, met andere woorden in het verbeteren van onze processen en ons platform, het testen van vernieuwende manieren om studenten te helpen en het daadwerkelijk dagelijks helpen van de studenten.

Op zoek naar sponsoring

Om onze prijzen te drukken zijn we voortdurend op zoek naar financiële sponsors, die in ruil voor merkbekendheid op ons platform ons financiëel willen helpen. Indien je geïnteresseerd bent om je schouders onder dit initiatief te zetten, contacteer ons via dit contactformulier.

Op zoek naar medeoprichters

TeacherOnline is nog steeds op zoek naar helpende handen om ervoor te zorgen dat ons platform een success wordt. We zoeken heel gedreven mensen die zich voor onze missie willen inzetten en het platform mee willen laten groeien. De kandidaten moeten zich kunnen vinden in onze missie, onze waarden, onze principes ondersteunen en kunnen werken in teamverband.

Daarnaast moeten ze kunnen werken volgens het principe van uitgestelde beloning. Op dit moment wordt geen enkele van de organisatorische medewerkers verloond.

Als je geïnteresseerd bent om TeacherOnline mee vorm te geven en op de kaart te zetten, laat dan iets weten via dit contactformulier.

Onze officiële gegevens

TeacherOnline vzw
Hospitaalplein 22
2018 Antwerpen
avg@teacheronline.be
+32 484 111100

Dimitri.

Mede-oprichter TeacherOnline

TeacherOnline peut vous aider!

Je cherche un tutorat ou une aide à l'apprentissage.
Parent ou élève
Je veux enseigner à TeacherOnline.
Professeur
Nous sommes une école qui a besoin de tutorat.
Ecole ou institut

Article de blog recent

Il n'y a pas d'articles de blog en français.