Hoe haal je het meeste uit Online leerhulp?

September 30, 2018

Hoe haal je het meeste uit Online leerhulp?

Van april tot juni hebben we op het TeacherOnline platform tests gedaan. Het doel was om te kijken of we onze online leerhulp even effectief konden maken dan klassiek bijles.

We hebben onder andere, wekelijks, een leerhulp sessie laten doorgaan tussen Kim, leerkracht Wiskunde en Zoë.

Vervolgens hebben we elke week verbeteringen aangebracht aan het platform tot dat de sessies heel efficiënt en productief verliepen.

Wat hebben we geleerd?

Hier volgt een overzicht van wat we, naast de zuiver technische ingrepen, geleerd hebben. Maar ook: “Hoe haal ik als ouder voor mijn kind het meeste uit online leerhulp.”

Een goede organisatorische workflow is belangrijk.

Een goede organisatorische workflow is belangrijk

Een goede workflow om sessies te plannen.

Het proces om de sessie in te plannen is super belangrijk. Als daar iets mee mis loopt en lukt het niet, dan is er geen sessie. En dan kan de leerling niet geholpen worden. We hebben op dat vlak TeacherOnline ingericht zodat het plannen van een sessie eenvoudig, duidelijk en efficiënt is.

Als ouder is het belangrijk om het plannen van sessies goed op te volgen.

Een goede organisatorische workflow is belangrijk

Opvolging van de sessies is belangrijk.

Voorbereiden van de sessie is essentieel.

Sessies die goed voorbereid zijn werpen hun vruchten af.

Wat bedoelen we met voorbereiden?

Ten laatste de dag voor de sessie, bekijkt de leerling (al dan niet onder toezicht van de ouder) wat er gezien is in de klas, de leerstof waarvan er een toets of taak aankomt, of iets dat hij/zij niet zo goed begrijpt.

De leerling of ouder neemt zijn/haar smartphone, opent de TeacherOnline mobile app en maakt foto’s van de notities. Noteer eveneens het onderwerp van de sessie. Je kan alles ook vanop je computer doen.

Neemt dat veel tijd in beslag?

Neen, dit neemt hooguit 2 minuten in beslag, maar het spaart heel veel tijd uit tijdens de sessie. De leerkracht kan je notities bekijken, de les voorbereiden en begrijpt op welke manier hij/zij de leerhulp moet aanpakken.

Bereid de sessie voor.

Bereid de sessie voor.

Een goede internet verbinding blijft belangrijk.

Zorg voor een goede internet verbinding tijdens de sessie. Als de verbinding wegvalt en je moet terug verbinden met je WiFi access point, dan verlies je tijd - en het is frustrerend.

Als de connectie tijdens de sessie verbreekt, dan kan een browser refresh ervoor zorgen dat je verder kan doen. In de praktijk is het handig als dit niet voorvalt.

We merken dat er bij veel gezinnen niet in alle kamers goed WiFi bereik is. Een netwerk kabel is steeds de veiligste oplossing om een sessie te volgen zonder onderbrekingen.

Online leerhulp sessies zijn een sterk alternatief voor regulier bijles.

Eigenlijk zijn de resultaten van Zoë, 91% op wiskunde, ook voor ons heel verassend geweest. We wisten dat er veel verbetering was, maar toch hadden we de impact van de leerhulp op Zoë’s resultaten onderschat. Een paar testen zijn natuurlijk niet genoeg om een sluitende conclusie te maken.

Meer leerhulp sessies in het schooljaar 2018-2019 zullen ons toelaten het platform te blijven verbeteren.

Dat is waar we voor gaan!

Dimitri, TeacherOnline.

TeacherOnline kan je helpen!

Ik wil TeacherOnline gebruiken om studiehulp te zoeken.
Leerling of ouder

Ik wil TeacherOnline gebruiken om online les te geven.
Leerkracht

Alle berichten