Waarom is TeacherOnline betalend?

Met onze missie willen we zo veel mogelijk leerlingen proberen te helpen om succesvol te zijn in hun studie. Helaas zijn we tot nu toe op eigen middel toegewezen om onze doelstellingen te verwezenlijken. We zijn op zoek naar sponsors en doen mee aan initiatieven zoals de burgerbegroting (Antwerpen) om onze prijzen te kunnen drukken om op aan bepaalde groepen leerlingen gratis leerhulp te kunnen aanbieden.

Voorlopig is dat nog niet gelukt en vragen we dus een financieel bijdrage per sessie. Hiermee betalen we voor een stuk de leerkracht en de rest gaat momenteel naar werkingsmiddelen voor de v.z.w. en naar het verbeteren van ons platform. De bestuurders en leden van de v.z.w. zetten zich momenteel geheel vrijwillig en zonder vergoeding in.

“ TeacherOnline npo wants to ensure in collaboration with parents and teachers that each child can successfully complete the chosen study through individual support and coaching.

This in collaboration with students, parents, teachers, schools or companies. ”

Our service

Video, chat, delen van bestanden inbegrepen
Ons platform is een volledige oplossing. Je hebt geen andere tools zoals Skype, Zoom of Teams nodig. Alle tools zijn inbegrepen.
Reservatiemodule inbegrepen
zodat je geen tijd verliest na het aanmaken van de account. Je kan ogenblikkelijk een leerkracht reserveren
Kies zelf een leerkracht
Onze database met beschikbare leerkrachten is online te raadplegen zodat je zelf een leerkracht kan kiezen. We kiezen niet achter je rug.
Gratis testles tijdens de proefperiode van 21 dagen
Je kan met je gratis account TeacherOnline uitproberen en een gratis testles inplannen zodat je de leerkrachten en het platform kan leren kennen.
To be used by all family members
so there is no hassle with different accounts.
Transferable to the next school year
so that you can quickly pick up the thread again if necessary.
To stop at any time
We will refund your open lesson(s) saldo. so that you are not bound by a contract.
A tutoring takes 45 minutes
so that your child can concentrate optimally and the greatest return is achieved.

Our tutoring modules

Focus module - 4 lessons

€ 25.20 per tutor; € 100.80 for 4 lessons

With 4 lessons, the tutor can tackle some subject matter problems.

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

Exam preparation module - 8 lessons

€ 23.85 per tutor; € 190.80 for 8 lessons

With 8 lessons, the tutor can prepare your child for the exams.

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

Care module - 16 lessons

€ 23.40 per tutor; € 374.40 for 16 lessons

With 16 lessons, your child can work systematically for a whole semester (i.e. once a week).

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

Follow module - 24 lessons

€ 22.95 per tutor; € 550.80 for 24 lessons

With 24 lessons, your child can work systematically for a whole semester (i.e. twice a week).

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

(...) Bij het horen van haar examenresultaat was Zoë blij en ontzettend trots op zichzelf. Voor de online bijlessessies worstelde ze enorm met de leerstof omwille van haar dyscalculie en had ze moeite om het tempo van haar klas bij te houden. (...)

— Amelia, ouder van Zoë

(...) Zoë is een heel vrolijke, enthousiaste meid. Het was dus een plezier om haar les te kunnen geven. Het lijkt me voor een leerling van het eerste middelbaar niet zo gemakkelijk om een videogesprek aan te gaan met een wildvreemde leerkracht maar voor Zoë was dat geen probleem. (...)

— Kim, leerkracht wiskunde

TeacherOnline has been recognized by the Ministry of Finance as a platform in the sharing economy.

Bijles

Bijles via een online platform
Door een community van ervaren leerkrachten

Online video en samenwerking zonder installatie
Snel en flexibel boeken zonder blijvende verplichting
Grote keuze aan vakken
Zelf kiezen welke leerkrachten je helpen

Op TeacherOnline kunnen leerlingen van het lager, middelbaar en volwassenenonderwijs les volgen bij ervaren leerkrachten, coaches en mentors.

Huiswerkhulp (gratis)

Huiswerkorganisaties breiden hun lokale aanwezigheid uit met een online platform

Online video en samenwerking zonder installatie
Agenda en boekingen van begeleiders
Leerlingen worden direct geholpen
Geïsoleerd platform voor elke organisatie

Via TeacherOnline kunnen huiswerkbegeleiders van huiswerkorganisaties leerlingen naast hun lokale aanwezigheid ook online helpen.

Recent posts - 1 new