Search teachers
Get online tutoring
Be helped

Hi,
I am Dimitri, founder of TeacherOnline.

How can I help you?

Waarom is TeacherOnline betalend?

Met onze missie willen we zo veel mogelijk leerlingen proberen te helpen om succesvol te zijn in hun studie. Helaas zijn we tot nu toe op eigen middel toegewezen om onze doelstellingen te verwezenlijken. We zijn op zoek naar sponsors en doen mee aan initiatieven zoals de burgerbegroting (Antwerpen) om onze prijzen te kunnen drukken om op aan bepaalde groepen leerlingen gratis leerhulp te kunnen aanbieden.

Voorlopig is dat nog niet gelukt en vragen we dus een financieel bijdrage per sessie. Hiermee betalen de voor een stuk de leerkracht en de rest gaat momenteel naar werkingsmiddelen voor de v.z.w. en naar het verbeteren van ons platform. De bestuurders en leden van de v.z.w. zetten zich momenteel geheel vrijwillig en zonder vergoeding in.

Our service

No administrative costs
so that you can get started right away.
Money back guarantee
Not satisfied after 2 lessons, we will refund your purchase so that you can try TeacherOnline without limitations.
To be used by all family members
so there is no hassle with different accounts.
Transferable to the next school year
so that you can quickly pick up the thread again if necessary.
To stop at any time
We will refund your open lesson(s) saldo. so that you are not bound by a contract.
A tutoring takes 45 minutes
so that your child can concentrate optimally and the greatest return is achieved.

Our tutoring modules

Focus module - 4 lessons

€ 29.70 per tutor; € 118.80 for 4 lessons

With 4 lessons, the tutor can tackle some subject matter problems.

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

Exam preparation module - 8 lessons

€ 28.80 per tutor; € 230.40 for 8 lessons

With 8 lessons, the tutor can prepare your child for the exams.

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

Care module - 16 lessons

€ 28.35 per tutor; € 453.60 for 16 lessons

With 16 lessons, your child can work systematically for a whole semester (i.e. once a week).

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

Follow module - 24 lessons

€ 27.90 per tutor; € 669.60 for 24 lessons

With 24 lessons, your child can work systematically for a whole semester (i.e. twice a week).

Register here to order this module.

Do you want a discount Subscribe to our newsletter immediately

of 5% on this module?

You may have already read about TeacherOnline

Recognised as platform of the sharing economy.

TeacherOnline has been recognized by the Ministry of Finance as a platform in the sharing economy.

Recent posts - 1 new

TeacherOnline can help you!

I'm looking for tutoring or learning help.
Parent or pupil
I want to teach at TeacherOnline.
Teacher
We are a school in need of tutoring.
School or institution