Word mede-oprichter van TeacherOnline

Omdat TeacherOnline iets sneller opschaalt als voorzien en omdat we ons platform willen verbeteren, zijn we op zoek naar iemand om ons als partner te vervoegen. We zijn op zoek naar een equity partner die mee kan instappen in ons initiatief.

Onze missie: “TeacherOnline wil ervoor zorgen dat elke student door individuele ondersteuning en coaching de gekozen studie succesvol kan doorlopen. Dit in samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen of bedrijven en door het gebruik van inventieve technologie.”

Bij Teacheronline bekijken we de zaken momenteel vanuit 4 domeinen: marketing, sales, community management en product innovation.

We zoeken een partner die expertise heeft in minstens 2 van de 4 bovenvermelde domeinen.

We verwachten van de partner dat deze heel gedreven is, in team kan werken en potentieel heeft om te groeien naar een leidinggevende functie in een later stadium van onze start-up. Ook moet deze bereid zijn om steeds te leren en zich aan te passen aan nieuwe situaties.

Het is de bedoeling om te werken in een equity-model (Slicing Pies) en het is niet nodig om deze job te zien als een enige bezigheid. Een combinatie met een andere (part time of full-time) job is mogelijk. 99 % van het werk voor TeacherOnline vindt thuis plaats en kan dus perfect op on-conventionele werktijden.

Voor meer informatie, contacteer Dimitri Van de Putte op +32 484 111100.

Onze officiële gegevens

TeacherOnline vzw
Hospitaalplein 22
2018 Antwerpen
avg@teacheronline.be
+32 484 111100

Dimitri.

TeacherOnline kan je helpen!

Ik wil TeacherOnline gebruiken om studiehulp te zoeken.
Leerling of ouder
Ik wil op TeacherOnline les geven.
Leerkracht
Wij zijn een school met nood aan bijles.
school of instelling

Recente blogartikels - 2 nieuwe