Wat vindt de eerste ouder van TeacherOnline?

English version: What does the first parent think of TeacherOnline?

14 augustus 2018

Interview met de eerste TeacherOnline ouder.


Dit interview is met Amelia, de eerste TeacherOnline ouder. Zij is Amerikaanse en dit is de Nederlandse vertaling van haar interview.

Amelia en Zoē deden mee aan de TeacherOnline platform test.

We kozen Zoë, Amelia’s dochter voor onze test omdat ze hulp nodig heeft met wiskunde. Zoë zit in het eerste middelbaar en heeft dyscalculie.

Bij de start van haar deelname aan de test waren Zoë’s resultaten gemiddeld. Amelia maakte zich zorgen omdat het van wiskunde in het tweede semester al meer uitdagingen stelde dan in het eerste. Dat laatste was namelijk een herhaling van de leerstof van het 6e leerjaar.

Zoë’s test begon op 4 april 2018 en eindigde op 6 juni 2018. Ze volgde 12 online bijles sessies: 3 sessies in april, 4 in mei en 5 in juni.

Wat waren je verwachtingen toen je besloot om mee te doen met de test?


Ik wist niet juist wat te verwachten. Het was duidelijk dat Zoë hulp nodig had met wiskunde in het middelbaar. Ik hoopte dat de deelname haar zou helpen om te slagen.

Wat was de hoofdreden om mee te doen?


Ik wou dat Zoë slaagde in Wiskunde. Ik kan haar niet voldoende helpen om verschillende redenen: mijn Nederlands is niet goed genoeg om de leerstof goed te begrijpen, ik ben zelf niet echt wiskundig geschoold en de naschoolse activiteiten van onze familie laten geen ruimte om ons te verplaatsen voor reguliere bijles.

Hoe was de ervaring na de eerste bijles?


Zoë was zenuwachtig om de nieuwe leerkracht te ontmoeten en online les te volgen. Ze was terughoudend om te beginnen omdat ze vertrouwd was geraakt met een reguliere bijles leerkracht.

De eerste les verliep stroef omdat ik het onderwerp van de online bijles sessie niet op voorhand had doorgegeven. Daardoor kon de bijles leerkracht de les niet goed voorbereiden. Zo moest zij tijdens de les veel tijd spenderen aan het bijeenzoeken van het juiste materiaal.

Hoe was de ervaring tijdens de volgende sessies ?


De tweede sessie verliep veel beter dan de eerste! Ik had de onderwerpen op voorhand doorgegeven en het geziene materiaal op tijd opgeladen. Dit zorgde voor een succesvolle sessie. De overige sessies verliepen heel vlot en zorgden ervoor dat Zoë’s zelfvertouwen in Wiskunde toenam.

Hoe ervaarde Zoë de leerkracht Kim?


Kim was heel vriendelijk, behulpzaam en geduldig. Ze had een bijzonder positieve instelling, gaf duidelijke feedback en zorgde ervoor dat Zoë zich nooit onbekwaam voelde. Zoë eindigde de sessie steeds met een glimlach en een gevoel van voldoening.

Was er een evolutie in de resultaten op school?


Jazeker, Zoë haalde 91% op haar wiskunde examen in juni. Dit was haar hoogste score ooit voor wiskunde. Het klas gemiddelde was 62% en de mediaan 59%. Alhoewel Zoë heel hard gestudeerd heeft voor Wiskunde, waren de goede resultaten ook voor een groot stuk te danken aan de TeacherOnline online bijles sessies. Ter voorbereiding probeerde Zoë de oefeningen zo veel mogelijk zelfstandig te maken. Wat ze niet goed begreep behandelde ze tijdens de online bijles sessies met Kim.

Wat voelden jij en Zoë bij het behalen van zo’n goede resultaten?


Bij het horen van haar examen resultaat was Zoë blij en ontzettend trots op zichzelf. Voor de online bijles sessies worstelde ze omwille van haar dyscalculie enorm met de leerstof en had ze moeite om het tempo van haar klas bij te houden. Zoë heeft het potentieel om te slagen in Wiskunde met de juiste ondersteuning en begeleiding. TeacherOnline biedt dit aan. Als een ouder ben ik blij en tevreden dan Zoë de hulp kreeg die ze nodig had.

Was er een evolutie in de houding van je dochter t.o.v. wiskunde?


Jazeker, ze heeft veel meer zelfvertrouwen, heeft veel minder schrik om nieuwe dingen te leren en begon wiskunde zelfs leuk te vinden!

Denk je dat online bijles op TeacherOnline even effectief is als reguliere bijles?


Ja. Ongeacht of de leerling naast de leerkracht zit of voor een computerscherm, de aandacht is individueel. De leerkracht is gefocust op wat Zoë nodig heeft.

Om als een ouder vanop de achtergrond de interactie te horen tussen de leerling en de leerkracht en af en toe een glimp op te vangen hoe het gaat is een bonus. Dat was niet mogelijk bij de reguliere bijles.

Nu voel ik me meer betrokken bij het leren.

Zou je TeacherOnline aanbevelen aan andere ouders?


Absoluut, dat heb ik trouwens al gedaan.

Denk je dat TeacherOnline een goede manier is om studenten te helpen met leerachterstand, die klassikale lessen gemist hebben of specifieke leernoden hebben?


Ja, individuele online bijles helpt om veelvoorkomende fouten en de tekorten in kennis en vaardigheden van leerlingen te verbeteren. De leerkracht leert de student goed kennen en kan de leerstrategie aanpassen om specifieke noden van elk kind individueel in te vullen.

Amelia, dank je wel om de tijd te nemen om op deze vragen te antwoorden. We zijn heel blij dat onze online bijles een positieve impact gehad heeft bij Zoë.

Dit is waar wij voor gaan.
Dimitri, TeacherOnline.

Bijles

Bijles via een online platform
Door een community van ervaren leerkrachten

Online video en samenwerking zonder installatie
Snel en flexibel boeken zonder blijvende verplichting
Grote keuze aan vakken
Zelf kiezen welke leerkrachten je helpen

Op TeacherOnline kunnen leerlingen van het lager, middelbaar en volwassenenonderwijs les volgen bij ervaren leerkrachten, coaches en mentors.

Huiswerkhulp (gratis)

Huiswerkorganisaties breiden hun lokale aanwezigheid uit met een online platform

Online video en samenwerking zonder installatie
Agenda en boekingen van begeleiders
Leerlingen worden direct geholpen
Geïsoleerd platform voor elke organisatie

Via TeacherOnline kunnen huiswerkbegeleiders van huiswerkorganisaties leerlingen naast hun lokale aanwezigheid ook online helpen.

Recente blogartikels