Waarom bijles een verstandige keuze is

24 augustus 2019


2019-08-24-waarom-bijles-een-verstandige-keuze-is-7.jpg 81,8 KB


De dagen vóór 1 september - het schoolbegin voor het basisonderwijs en secundair onderwijs - kun je veel foto’s bekijken van leraren die hun klas helemaal op orde hebben gezet. Trots posten ze hun klaslokaal ‘ready to go’.

Het is voor veel leerlingen en ouders dan ook best een spannend moment: wat zal dit jaar brengen, zal mijn kind slagen, hoe zal het opgevangen worden indien er zich leerstofproblemen voordoen, zal het soms allemaal niet teveel worden, hoe gaat het contact met de leerkrachten verlopen, is er een plan B … Allemaal logische bedenkingen; er moet immers heel wat leerstof en vaardigheden (kennen en kunnen) eigen gemaakt worden. Leren is veel meer dan leerstof absorberen. Er moet meer zijn zoals Kris Van Den Branden het zo to-the-point omschrijft:

“Het niveau van het onderwijs wordt in de 21ste eeuw niet afgemeten aan de hoogte van de berg feiten die leerlingen in hun hoofd kunnen proppen en slaafs op een test kunnen reproduceren. Het niveau zal in de eerste plaats worden afgemeten aan de diepgang waarmee leerlingen kennis begrijpen, verantwoord en kritisch toepassen, doelgericht doen werken, creatief bewerken en verbinden aan menselijke waarden.”(Geen papegaaien in de klas, Kris Van Den Branden* in De Standaard, Universiteit van Leuven)
*Hoogleraar en lerarenopleider aan de KU Leuven en auteur van het boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’.

Bij TeacherOnline zijn we ons van deze context maar al te zeer bewust. Daarom maken begrip, rust, coaching, herhaling en tijd voor vragen - zonder ‘bekeken’ te worden - ontegensprekelijk deel uit van onze aanpak. We kalmeren de leerling eerst en niet zelden zijn vooraf bemoedigende woorden nodig vooraleer we aan het leren kunnen beginnen. Het creëren van deze context is van cruciaal belang.

Als ouder probeer je - met de beste bedoelingen - oplossingen aan te reiken om je kind te helpen beter te scoren. Soms vind je die oplossingen op school zelf. Het is dus goed om dat zeker na te vragen. Een kind dat niet makkelijk leert, kan echter meer en meer beginnen aanvoelen dat het minder en minder voldoet aan de verwachtingen van de ouder. Het kan dit waarschijnlijk niet goed onder woorden brengen. Ontgoocheling en frustratie loeren dan om de hoek en hebben vaak een nefaste impact op de ontwikkeling van de persoonlijkheid … terwijl dit helemaal niet nodig is.

Wanneer is het moment er dan om bijles in te schakelen?


2019-08-24-waarom-bijles-een-verstandige-keuze-is-5.jpg 138 KB

Hoe korter je op de bal speelt, hoe groter de kans dat je kind verlost wordt van mogelijke frustraties en opnieuw sterker wordt door het beleven van succeservaringen. Vaak wordt door de ouder gewacht tot het eerste rapport om eventueel in te grijpen. Het onderhoud dat je dan tijdens het eerste oudercontact hebt met de leerkracht(en) is erg belangrijk. Zij geven aan hoe je kind in de klas is tijdens de les en kunnen bepaalde problemen of aandachtspunten duiden. Dit kan al een eerste teken zijn dat er moet worden ingegrepen.

2019-08-24-waarom-bijles-een-verstandige-keuze-is-2.jpg 55,5 KB

Tijdens die eerste schoolmaanden heeft je kind mogelijk ook al signalen gegeven die duiden op mogelijke problemen op school zoals slecht slapen, weinig eetlust, geen zin om iets te doen, enorm prikkelbaar, boos, revolteren voor het minste, niet vatbaar zijn voor rede, rondhangen, straffen helpt niet … om er maar enkele te noemen. De motivatie is met andere woorden zoek. Laat het zover niet komen; dat is in ieders voordeel. Je kind moet zich goed in zijn vel voelen en dan pas kan het leren. Wacht daarom niet op het eerste rapport om bijles in te schakelen. Wat houdt die bijles eigenlijk in?

Waarom één-op-één bijles?


2019-08-24-waarom-bijles-een-verstandige-keuze-is-8.jpg 71,5 KB

Alle leerkrachten van TeacherOnline gaan online één op één aan de slag met de leerling: persoonlijke aandacht en begeleiding zijn cruciaal voor het welbevinden en zelfvertrouwen van de leerling. En pas als dat er is, kan er opnieuw geleerd worden met goede tot heel goede resultaten tot gevolg lees het verhaal van Zoë. Het kind en leerkracht kunnen met elkaar chatten of elkaar zien en spreken via de webcam. Dit hangt volledig van het kind af. Voor sommigen is een audioverbinding al genoeg. Dit alles kan met TeacherOnline. Hoe zo’n online bijlessessie verloopt, zie je hier. Het kind blijft hoe dan ook in de eigen vertrouwde omgeving en voelt de leerkracht niet aan als een ‘indringer’ van de personal space.


En omdat elk kind anders is, varieert ook de aanpak. Er is geen beter onderwijs dan persoonlijk onderwijs op maat. Een goede vertrouwensband spreekt veel leerlingen aan, iemand waar ze hun leerproblemen op een eerlijke manier aan kwijt kunnen. Het kind wordt bij online één op één onderwijs immers niet ‘bekeken’ door andere klasgenoten wanneer het om uitleg vraagt of een foutief antwoord geeft. Het mag gerust zeggen dat het het niet snapt. Het kind voelt dit aan als een enorme vrijheid én aanvaarding. Er is immers geen competitie- of concurrentiegevoel meer. Dat maakt ook dat het kind zich veilig voelt. Kinderen zijn eveneens gevoelig voor de manier waarop ze het best leren en onderwezen willen worden. Sommigen moeten schrijven om de leerstof te verinnerlijken; anderen moeten het horen en/of zien. Luidop leren is ook een manier ‘om het te kunnen’ en achtergrondmuziek is dan weer een andere manier om hun leren te ondersteunen. Daarom sterkt de persoonlijke online leersituatie het kind enorm. Het krijgt alle aandacht van een geduldige leerkracht die lesgeeft op de manier waarop het kind het makkelijkst leert.

“Elk kind heeft recht op ongelijk onderwijs.” (Martin Valcke, Universiteit van Gent)

De rol van de ouder bij online bijles


2019-08-24-waarom-bijles-een-verstandige-keuze-is-3.jpg 91,5 KB

Als ouder is het van groot belang dat je je kind prijst en met veel interesse vraagt naar de ervaringen dat het opdoet tijdens de online bijles. Toon interesse zonder de druk te verhogen. Lees de verslagen die de leerkracht opstelt over de bijlessessies en die je in TeacherOnline vindt. Bijles is en blijft een gezamenlijke inspanning van ouders, kind en leerkracht.

Hoe gaat het in zijn werk?


Een online bijles bij TeacherOnline plan je vooraf in. Onze leerkrachten geven aan wanneer ze bereikbaar zijn. Je kind kiest zelf de leerkracht wat meteen een goed gevoel geeft en mocht het om de een of andere reden toch niet klikken, kan het zelf een andere lesgever selecteren.

Ten slotte


2019-08-24-waarom-bijles-een-verstandige-keuze-is-6.jpg 109 KB

En als laatste … het doel is om je kind een ruggegraat te geven zodat het op beide voeten in de maatschappij staat, dat het een goed probleemoplossend vermogen heeft, kritisch kan en durft zijn, zich mondig en empathisch opstellen én dat het zich sterk voelt. Het ‘leren’ is daartoe een middel en niet een blind doel.
The Mountain, TeacherOnline.

Bijles

Bijles via een online platform
Door een community van ervaren leerkrachten

Online video en samenwerking zonder installatie
Snel en flexibel boeken zonder blijvende verplichting
Grote keuze aan vakken
Zelf kiezen welke leerkrachten je helpen

Op TeacherOnline kunnen leerlingen van het lager, middelbaar en volwassenenonderwijs les volgen bij ervaren leerkrachten, coaches en mentors.

Huiswerkhulp (gratis)

Huiswerkorganisaties breiden hun lokale aanwezigheid uit met een online platform

Online video en samenwerking zonder installatie
Agenda en boekingen van begeleiders
Leerlingen worden direct geholpen
Geïsoleerd platform voor elke organisatie

Via TeacherOnline kunnen huiswerkbegeleiders van huiswerkorganisaties leerlingen naast hun lokale aanwezigheid ook online helpen.

Recente blogartikels