Leerkrachten helpen kinderen gratis op TeacherOnline

29 maart 2020

TeacherOnline stelt het leerplatform gratis ter beschikking voor leerlingen, leerkrachten en scholen.


Het online leerplatform TeacherOnline heeft beslist om gedurende de komende weken haar steentje bij te dragen. Daarmee ondersteunt het platform de leerlingen tijdens de opschorting van de lessen in de scholen. 

Screenshot 2020-03-14 at 12.41.01.png 52,2 KB


Ondertussen heeft een groot deel van de TeacherOnline leerkrachten in hun profiel aangegeven dat ze gratis bijles geven.


Door deze actie zijn er een aantal extra leerkrachten bijgekomen die willen starten met gratis bijles. Ze kiezen ervoor om via TeacherOnline les te geven aan de leerlingen van hun eigen klas en school. In hun profiel vermelden ze de naam van hun school zodat de leerlingen hen gemakkelijk kunnen vinden.

Daarnaast registreerde zich een groot aantal ouders voor 1-op-1 sessies met onze TeacherOnline leerkrachten. Zij willen daarmee bereiken dat hun kind niet te ver van de school-modus geraakt.

De gevolgen van het opschorten van de lessen zijn voor goede leerlingen redelijk aanvaardbaar. Ze kunnen zich behelpen met de taken die de scholen via SmartSchool voorzien en via oefeningen op Bingel of Diddit.

Voor leerlingen die het niet zo makkelijk hebben, zijn de lesvrije weken een risico. Het ontbreekt hen immers aan houvast. We denken dat deze leerlingen het heel moeilijk gaan hebben wanneer de reguliere lessen terug opstarten. Het gaat voor hen niet evident zijn om de onvrijwillige achterstand in te halen. Ook leerlingen die even vastzitten met de leerstof en een klein duwtje nodig hebben kunnen bij ons terecht.

Onze missie bij TeacherOnline is:

‘Ervoor zorgen dat elke student door individuele ondersteuning en coaching de gekozen studie succesvol kan doorlopen. Dit in samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen of bedrijven.’

Het was voor ons dan ook een evidente keuze om ons platform gratis ter beschikking stellen van scholen, leerkrachten en ouders. En we zijn blij en dankbaar dat we een groot deel van onze leerkrachten hebben kunnen overtuigen om gratis les te geven.

Het gaat hier over individuele begeleiding, over 1-op-1 sessies met gekwalificeerde leerkrachten over specifieke leerstof waar de leerlingen en studenten wat extra hulp bij kunnen gebruiken.

Met een paar sessies kun je als ouder vermijden dat ze te ver ‘achterop’ geraken. We hopen daarmee dat ze snel terug kunnen inpikken eens de lessen opnieuw beginnen.

We raden ouders aan om hiermee niet te lang te wachten. De tijd is immers kostbaar.

Op de video bovenaan zie je een student die een korte sessie had met leerkracht Joke. Na deze bijles over wiskunde was er helderheid. Ze weet nu hoe ze haar taken moet aanpakken en de begrepen leerstof kan toepassen zonder het risico te lopen dat ze leerstof gaat inoefenen op een verkeerde of ‘niet-begrepen’ manier. Het bespaart de student heel wat tijd en het studeren gaat een pak efficiënter.

91601032_3064989136858047_8194364083949010944_n.jpg 146 KB

TeacherOnline is heel dankbaar dat onze leerkrachten zich inzetten voor onze leerlingen in deze moeilijke situatie. Een welverdiend applaus aan ieder van jullie!
Dimitri, TeacherOnline.

Bijles

Bijles via een online platform
Door een community van ervaren leerkrachten

Online video en samenwerking zonder installatie
Snel en flexibel boeken zonder blijvende verplichting
Grote keuze aan vakken
Zelf kiezen welke leerkrachten je helpen

Op TeacherOnline kunnen leerlingen van het lager, middelbaar en volwassenenonderwijs les volgen bij ervaren leerkrachten, coaches en mentors.

Huiswerkhulp (gratis)

Huiswerkorganisaties breiden hun lokale aanwezigheid uit met een online platform

Online video en samenwerking zonder installatie
Agenda en boekingen van begeleiders
Leerlingen worden direct geholpen
Geïsoleerd platform voor elke organisatie

Via TeacherOnline kunnen huiswerkbegeleiders van huiswerkorganisaties leerlingen naast hun lokale aanwezigheid ook online helpen.

Recente blogartikels