13 Tips on je examens goed voor te bereiden.

7 juni 2018


1 - Begin op tijd


Een van de grootste problemen bij het voorbereiden van examens is tijdsgebrek. Daardoor kan je soms niet alles leren, moet je meer leren op een dag dan w(m)enselijk of heb je geen tijd meer om te herhalen. Zo kan je ondanks de grote studie-inspanningen toch onnodig punten verliezen.

Hoe komt het eigenlijk dat je opeens te weinig tijd kan hebben? De hoofdoorzaken zijn een inschattingsfout, het ontbreken van een goede planning en uitstelgedrag.

Door tijdig te beginnen, heb je steeds nog de mogelijkheid deze probleempunten op te lossen.

2 - Schat je studiewerk goed in


Belangrijk is dat je exact weet wat je allemaal moet studeren, zodat je je planning hierop kan baseren. Als je geen volledige inhoudstafel hebt van het vak, maak er dan zelf één. Kopieer eventueel de meest volledige inhoudstafel en vul deze aan.

3 - Maak een planning


Nu je weet wat je moet studeren, kan je je werk gaan plannen. Maak je planning zo dat je voldoende tijd hebt om alles te leren.

Splits je werk op in blokken die je kan plannen over een dag. Reken je pauzes mee. Neem wat marge. Meestal neemt het studeren wat meer tijd in dan gepland. Hou rekening met deze extra tijd.

  • Laat bovendien je planning aansluiten bij je persoonlijkheid:
  • Leer je best ‘s morgens of ‘s avonds?
  • Herhaal je graag alles in 1 keer of start je graag een blok met een korte herhaling van het vorig blok?
  • Hoelang leer je goed aan 1 stuk door?
  • Wanneer eet je gewoonlijk?
  • Hoe plan je ook af en toe de nodige relaxmomenten erbij in?

Je planning moet je een gevoel geven dat je studie-aanpak realistisch is zodat je niet steeds gestresseerd bent. Een planning mag ook niet te gedetailleerd zijn. Werken met tijdsblokken van 45 min of een uur is bij de meeste mensen ideaal.

4 - Vermijd uitstelgedrag


We kennen het allemaal. Volgens de planning om 17u beginnen, maar toch alle uitvluchten gebruiken om het niet te doen. Nog even iets eten, drinken, eerst de e-mail nog checken, een (dringend?) whatsappbericht beantwoorden, de goede pen zoeken, geen papier meer, te warm, eerst douchen, etc.

Uitstelgedrag is menselijk en normaal.

De sleutel om dit aan te pakken is om je uitstel gedrag te herkennen en er niet aan toe te geven.

Veel mensen hebben schrik van het onbekende. Je studieboek openslaan kan beangstigend zijn omdat het terug een sprong is in het onbekende: er is misschien leerstof die we vergeten zijn of moeilijk te begrijpen is.

Eens je eraan begint, merk je meestal dat het eigenlijk best wel meevalt. Probeer bij uitstelgedrag een positief beeld van het studeren voor de geest te halen en een ‘just do it’ houding aan te nemen.

Een ander trucje is je in te beelden hoe het voelt een goed examen gedaan te hebben. De appreciatie van je ouders, het goede gevoel over jezelf, de eventuele beloningen die je er voor jezelf aan verbindt.

Met die gedachte in het hoofd is het een pak gemakkelijker om te starten.

5 - Zoek de goede studeeromgeving die bij je past


Probeer een goede plaats te vinden om te studeren. Sommige mensen kunnen overal leren, anderen hebben een rustige omgeving nodig of zijn reuze snel afgeleid.

Er zijn ook studenten die graag tussen andere mensen studeren in een openbare bibliotheek of een andere publieke plaats.

Probeer je noden te analyseren en zorg ervoor dat je een goede plek vindt om te leren. Durf ook hulp te vragen aan je familie om je hierin te ondersteunen.

2018-05-07-13-tips-on-je-examens-goed-voor-te-bereiden-kind-studeren-gras-ipad_800.jpg 429 KB

6 - Wissel leervormen af


Leren, samenvatten, oefenen, video bekijken, het zijn allemaal verschillende vormen van leren die een totaal andere inspanning vragen van onze hersenen. Als je te lang dezelfde leervorm aanhoudt, dan vermindert je leerefficiëntie.

Wissel daarom af, bijvoorbeeld een uurje theorie en dan een uurtje oefeningen, enz.

7 - Neem voldoende pauze’s


Pauze’s zijn belangrijk. Gebruik de timer van je smartphone of een oude keukenwekker. Zet deze op 45 of 60 minuten. Als de timer afgaat, is het tijd voor pauze. Probeer je online aanwezigheid te beperken tot de pauze’s.

Zet je smartphone op ‘Do not disturb’ wanneer je studeert en probeer off-line te blijven tijdens het studeren zelf.

8 - Begin met de leerstof waar je het meest kans hebt om problemen tegen te komen


Vaak geraak je tijdens het studeren geblokkeerd. Je ontbreekt bijvoorbeeld een stuk van de cursus of je begrijpt een stukje niet goed.

Het is aan te raden om met deze leerstof te beginnen, zodat je indien mogelijk hulp kan vragen aan een klasgenoot, een ouder of een leerkracht. Als je op het laatste moment aan deze leerstof begint, is het vaak te laat om nog geholpen te worden.

9 - Oefen extra materiaal


Vaak geeft de leerkracht extra materiaal mee om de examens voor te bereiden. Laat dit materiaal niet liggen. Dit extra materiaal is vaak een weerspiegeling van de manier waarop de examens afgenomen zullen worden. Het is dus heel belangrijk om hiervoor extra tijd vrij te maken.

10 - Maak vroegere examens en proefexamens


Als je de kans hebt om vroegere examens in te kijken, dan kunnen deze je helpen in je voorbereiding. Er zullen waarschijnlijk geen vragen identiek overgenomen worden, maar het soort vragen is vaak hetzelfde.

11 - Vat samen


Als je zaken samenvat, dan train je enerzijds je hersenen om de informatie op een gestructureerde manier op te slaan en anderzijds heb je een neerslag van de leerstof om te overlopen vlak voor het examen zodat alles fris in je hoofd zit. Bovendien geven sommige leerkrachten en scholen extra punten voor schriftelijke voorbereiding.

Samenvattingen zijn dus bijzonder nuttig.

12- Leg de leerstof uit aan iemand anders


De beste manier om te begrijpen of je iets goed begrijpt, is om het uit te leggen aan iemand anders. Als je het duidelijk kan uitleggen aan mama, papa, broer of zus, dan zal je het ook goed kunnen uitleggen aan je leerkracht of goed kunnen opschrijven op je examen.

Voor sommige examens in de vorm van een presentatie of een spreekbeurt, kan je ook jezelf filmen met je smartphone en de stukjes die minder vlot overkomen herwerken. Ook de timing kan je op deze manier gaan aanpassen tot die volledig juist zit.

13-Volg de tips van de leerkracht en de school


Lees de tips die de school en de leerkrachten je geven i.v.m. het studeren. Zij hebben de beste informatie om je te helpen studeren. Bovendien kennen zij jouw sterke en zwakke punten en hebben ze een heel goed inzicht in hoe ze jouw kennis gaan testen.

We hopen dat deze tips je alvast op weg zetten naar een goede examenvoorbereiding en we wensen je veel succes toe!

Dimitri, TeacherOnline.

Bijles

Bijles via een online platform
Door een community van ervaren leerkrachten

Online video en samenwerking zonder installatie
Snel en flexibel boeken zonder blijvende verplichting
Grote keuze aan vakken
Zelf kiezen welke leerkrachten je helpen

Op TeacherOnline kunnen leerlingen van het lager, middelbaar en volwassenenonderwijs les volgen bij ervaren leerkrachten, coaches en mentors.

Huiswerkhulp (gratis)

Huiswerkorganisaties breiden hun lokale aanwezigheid uit met een online platform

Online video en samenwerking zonder installatie
Agenda en boekingen van begeleiders
Leerlingen worden direct geholpen
Geïsoleerd platform voor elke organisatie

Via TeacherOnline kunnen huiswerkbegeleiders van huiswerkorganisaties leerlingen naast hun lokale aanwezigheid ook online helpen.

Recente blogartikels