COVID-19: TeacherOnline verlengt gratis toegang tijdens Corona lockdown tot 4 mei 2020.

ANTWERPEN - 2/4/2020 - UPDATE - TeacherOnline verlengt gratis toegang tijdens Corona lockdown tot 4 mei 2020.

De vzw is bezorgd dat leerlingen minder goed zullen kunnen aansluiten wanneer de lessen terug opstarten. Ze doet dan ook een warme oproep aan al de ouders en leerlingen om van de gratis lessen gebruik te maken. Maak daartoe eerst een account aan op TeacherOnline.be en duid aan dat je gebruik wilt gebruik wilt maken van de gratis periode.

ANTWERPEN - 13/3/2020 - Het online leerplatform TeacherOnline heeft beslist om gedurende de komende weken haar steentje bij te dragen aan de ondersteuning van de leerlingen tijdens de opschorting van de lessen in de scholen. TeacherOnline stelt het leerplatform gratis ter beschikking voor leerlingen, leerkrachten en scholen.

TeacherOnline is een enthousiaste vzw van ruim 100 leerkrachten lager en secundair onderwijs die leerlingen ondersteunt bij het succesvol afleggen van hun studie. Dit alles van thuis uit zodat er geen verplaatsing nodig is. Het online platform biedt de mogelijkheid om leerlingen te ondersteunen via hun eigen computer of tablet.

De leerkrachten bij TeacherOnline worden vergoed via de de deeleconomie maar in dit geval werken ze gratis voor de volgende 3 weken. De vzw stelt dus het online leerplatform kosteloos ter beschikking van scholen voor zolang de maatregelen gelden. De vzw wil daarmee haar verantwoordelijkheid en burgerzin opnemen.

De vzw doet dan ook een warme oproep aan alle andere leerkrachten om via TeacherOnline gratis online les te geven in het kader van de situatie gecreëerd door het Corona-virus.

Mission de TeacherOnline

“ TeacherOnline asbl souhaite s'assurer, en collaboration avec les parents et les enseignants, que chaque enfant puisse réussir l'étude choisie grâce à un accompagnement et un coaching individuels.

Ceci en collaboration avec des étudiants, des parents, des enseignants, des écoles ou des entreprises. ”

Qu'est-ce que c'est TeacherOnline?

Les résultats médiocres de l'étude nécessitent un soutien supplémentaire. Aide supplémentaire pour étudier, explication supplémentaire, motivation supplémentaire et tutorat professionnel sur la façon dont le sujet est traité en classe.

Insouciez de trouver le bon tuteur, de planifier des moments de cours quand cela vous convient et surtout en ligne dans l'environnement familier de votre enfant.

TeacherOnline est une plate-forme reconnue qui offre tout ce qui précède aux parents et aux élèves.

Vous trouverez des enseignants professionnels en ligne, 24/7 et le tutorat peut se poursuivre en ligne à domicile.

Article de blog recent

Il n'y a pas d'articles de blog en français.