TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

September 24, 2019

TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

Sinds 2014 beslissen de inwoners van district Antwerpen wat de prioriteiten zijn en welke plannen gerealiseerd worden. District Antwerpen besloot om jaarlijks 10 % van haar budget door de burgers te laten invullen. Inwoners van Antwerpen kunnen een project indienen. Elk jaar worden zo een 80-tal projecten gerealiseerd.

Er werden in een eerste fase door de burgers 12 thema’s geselecteerd. Voor elk thema werd een budget bepaald. Eén van de thema’s is huiswerkbegeleiding. Hiervoor werd 103 899 euro gebudgetteerd.

Daarop ging TeacherOnline graag in en diende het dossier in. Dit werd goedgekeurd zodat jouw stem het verschil kan maken voor niet minder dan 50 leerlingen.

TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

Waarom doen we mee?

TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

Bij TeacherOnline is onze missie ‘elk kind de beste ondersteuning geven om een gekozen studierichting succesvol te doorlopen.’ We vinden dat zo veel mogelijk kinderen hiertoe de kans moeten krijgen. Voor een eerste deelname willen we 50 leerlingen (van het district Antwerpen) gratis helpen en 50 000 minuten gratis huiswerkbegeleiding voorzien in 2020.

We zien dat er reeds een groot aantal projecten opgestart zijn om huiswerkbegeleiding aan te bieden op de traditionele face-to-face manier. We willen ook een online alternatief aanbieden.

Waarin is ons project uniek?

TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

Met dit online alternatief zullen leerlingen op gelijk welk moment hulp kunnen aanbieden, online via de computer of tablet zonder dat ze zich moeten verplaatsen en dit door professionele leerkrachten. Hiermee proberen we de drempel te verlagen om de stap te zetten naar huiswerkhulp.

Hoe kun je 50 leerlingen helpen?

Wat heb ik nodig om online huiswerkhulp te volgen?

Via deze link kun je stemmen op ons project van TeacherOnline zodat 50 leerlingen in 2020 gratis bijles en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

Jullie stem is belangrijk en telt mee in de selectie van de projecten. Je moet van het district Antwerpen zijn om te mogen stemmen.

En er is nog meer …

Burgerbegrotingfestival

TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

Op zondag 13 oktober 2020 wordt er een hele zondag uitgetrokken voor het Burgerbegrotingfestival. Tijdens deze bijeenkomst kies jij, samen met andere bewoners, welke projecten het komende jaar geld ontvangen. Zo laat jij weten welke projecten jij belangrijk vindt in en voor Antwerpen.

Hoe gaat het Burgerbegrotingfestival in zijn werk?

TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

Enkel wie vooraf is ingeschreven, kan meedoen aan een ronde. Samen met andere bewoners discussieer je in kleine groepjes en per thema over de projecten. Je moet de volledige ronde (2 thema’s) afwerken om je deelname geldig te maken. Een ronde duurt ongeveer 2 uur.

Elke tafel kiest 5 projecten per thema. De hele tafel moet het eens zijn met de beslissing van de tafel. Begeleiders tellen de scores van alle tafels op en kijken welke projecten binnen het budget van dat thema passen.

Op het einde van de ronde wordt het resultaat meegedeeld.

Wil je nog meer weten over de burgerbegroting, bekijk dan deze video:

Over TeacherOnline

TeacherOnline: gratis huiswerkbegeleiding dankzij jouw stem

TeacherOnline biedt je kind, in samenwerking met professionele leerkrachten, de nodige ondersteuning. Zo worden goede resultaten, het opbouwen van zelfvertrouwen en een succesvolle studie opnieuw een haalbare kaart. TeacherOnline werkt, zoals de naam al verraadt, online. Dus geen tijd verliezen met verplaatsingen, geen spitsstress en je kind blijft in de vertrouwde omgeving.

Registreer je hier op TeacherOnline.

Enkele antwoorden op vragen

Wie komt in aanmerking voor de gratis huiswerkhulp?

Vermits dit een initiatief is van District Antwerpen komen enkel de inwoners van het district in aanmerking. Ons dossier bevatte de juiste selectiecriteria om goedgekeurd te worden. Uiteraard houden we andere steden op onze radar om eventueel aldaar kans te maken op subsidies. Spot jij een kans, laat het ons weten.

Kan ik nu al huiswerkhulp krijgen?

Ja, via leerhulp die je inplant op ons platform, kun je huiswerkbegeleiding aankopen. We streven ernaar om die huiswerkhulp in 2020 nog sneller aan te bieden zonder inplanning.

Als ik nu al huiswerkhulp volg, kan ik dan overschakelen op gratis huiswerkhulp?

Jazeker, je zult je account kunnen opwaarderen met gratis sessie van de ‘Burgerbegroting’.

Wat gaan jullie met het geld doen?

Het geld wordt enkel gebruikt op basis van gemaakte onkosten. In ons geval hoofdzakelijk het betalen van vrijwilligersvergoedingen aan leerkrachten en bijdragen op basis van de deeleconomie. We moeten sowieso onze kosten bewijzen aan het district Antwerpen.

Wat heb ik nodig om online huiswerkhulp te volgen?

Wat heb ik nodig om online huiswerkhulp te volgen?

Waarin verschilt het project met de andere ingediende projecten?

Ons project verschilt met de andere projecten dat we inclusiever zijn omdat je niet naar een ‘cultureel centrum’ moet gaan of ‘lid moet zijn van een sportclub’ of tot een ‘school’ moet behoren om mee te doen.

Deze face-to-face benadering heeft zeker hun waarde en moet blijven bestaan maar we vinden dat er ook plaats is voor een online alternatief. De technologie die we inzetten voor ‘entertainment’ kan even goed ingezet worden voor huiswerkhulp.

Anderzijds moet je wel over de nodige technologie beschikken maar we merken dat meer en meer leerlingen hiertoe toegang hebben en dat de drempel steeds lager wordt.

Via TeacherOnline bieden we een modern, ‘online’ alternatief.

The Mountain

TeacherOnline kan je helpen!

Ik wil TeacherOnline gebruiken om studiehulp te zoeken.
Leerling of ouder

Ik wil TeacherOnline gebruiken om online les te geven.
Leerkracht

Alle berichten